Види хімічних реакцій в органічній хімії

Заміщення – це реакція, в процесі якої відбувається заміна одного атома / групи атомів, в вихідної молекулі, на інші атоми / групи атомів.

Приклад: СН4 + Сl2 → СН3Сl + НСl

Приєднання – це реакції, при яких кілька молекул речовини з’єднуються в одну. До реакцій приєднання відносяться:
Гідрування – реакція, в процесі якої відбувається приєднання водню по кратному зв’язку.
Приклад: СН3-СН = СН2 (пропен) + Н2 → СН3-СН2-СН3 (пропан)

Гідрогалогенірованіе – реакція, приєднуються галогенводород.

Приклад: СН2 = СН2 (етен) + НСl → СН3-СН2-Сl (хлоретан)

Алкіни реагують з галогеноводородами (хлороводородом, бромоводородом) так само, як і алкени. Приєднання в хімічній реакції проходить в 2 стадії, і визначається правилом Марковникова:

При приєднанні протонних кислот і води до несиметричним алкенам і алкінілу атом водню приєднується до найбільш гідрогенізовані атому вуглецю.

Механізм даної хімічної реакції. Утворений в 1 – ой, швидкій стадії, p- комплекс в 2 – ій повільної стадії поступово перетворюється в s-комплекс – карбокатіон. У 3 – ій стадії відбувається стабілізація карбокатіон – тобто взаємодія з аніоном брому.

Галогенування – реакція, при якій приєднується галоген. Галогенированием так само, називають всі процеси, в результаті яких в органічні сполуки вводяться атоми галогену. Дане поняття вживається в “широкому сенсі”. Відповідно до даним поняттям, розрізняють наступні хімічні реакції на основі галогенування: фторування, хлорування, бромування, йодування.

Галогеновмісні органічні похідні вважаються найважливішими сполуками, які застосовуються як в органічному синтезі, так і в якості цільових продуктів. Галогенпохідних вуглеводнів, вважаються вихідними продуктами в великій кількості реакцій нуклеофільного заміщення. Що стосується практичного використання з’єднань, що містять галоген, то вони застосовуються у вигляді розчинників, наприклад містять хлор сполуки, холодильних агентів – хлорфторпроізводние, фреони, пестицидів, фармацевтичних препаратів, пластифікаторів, мономерів для отримання пластмас.

Гідратація – реакції приєднання молекули води по кратному зв’язку.

Полімеризація – це особливий вид реакції, при якій молекули речовини, що мають відносну невелику молекулярну масу, приєднуються один до одного, згодом утворюючи молекули речовини з високою молекулярною масою.

Посилання на основну публікацію