Види хімічних реакцій в неорганічній хімії

А) Класифікація за кількістю вихідних матеріалів:

Розкладання – внаслідок цієї реакції, з одного наявного складного речовини, утворюються два або кілька простих, а так же складних речовин.

Приклад: 2Н2O2 → 2Н2O + O2
З’єднання – це така реакція, при якій з двох і більше простих, а також складних речовин, утворюється одне, але більш складне.

Приклад: 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Заміщення – це певна хімічна реакція, яка проходить між деякими простими, а так само складними речовинами. Атоми простого речовини, в даній реакції, заміщуються на атоми одного з елементів, що знаходиться в складному речовині.
Приклад: 2КI + Cl2 → 2КCl + I2

Обмін – це така реакція, при якій два складних за будовою речовини обмінюються своїми частинами.
Приклад: HCl + KNO2 → KCl + HNO2

Б) Класифікація за тепловим ефектом:

Екзотермічні реакції – це певні хімічні реакції, при яких відбувається виділення тепла.
приклади:
S + O2 → SO2 + Q

2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O + Q

Ендотермічна реакції – це певні хімічні реакції, при яких відбувається поглинання тепла. Як правило, це реакції розкладання.

приклади:

CaCO3 → CaO + CO2 – Q
2KClO3 → 2KCl + 3O2 – Q

Теплота, яка виділяється або поглинається в результаті хімічної реакції, називається тепловим ефектом.

Хімічні рівняння, в яких зазначено тепловий ефект реакції, називають термохімічними.

В) Класифікація по оборотності:

Оборотні реакції – це реакції, які протікають при однакових умовах у взаімопротівоположних напрямках.
Приклад: 3H2 + N2 ⇌ 2NH3

Необоротні реакції – це реакції, які протікають тільки в одному напрямку, а так само завершуються повним витратою всіх вихідних речовин. При цих реакціях виділяється газ, осад, вода.
Приклад: 2KClO3 → 2KCl + 3O2 ↑

Г) Класифікація зі зміни ступеня окислення:

Окислювально – відновні реакції – в процесі даних реакцій відбувається зміна ступеня окислення.
Приклад: Сu + 4HNO3 → Cu (NO3) 2 + 2NO2 + 2H2O.

Чи не окислювально – відновні – реакції без зміни ступеня окислення.
Приклад: HNO3 + KOH → KNO3 + H2O.

Д) Класифікація по фазі:

Гомогенні реакції – реакції, що протікають в одній фазі, коли вихідні речовини і продукти реакції мають одне агрегатний стан.
Приклад: Н2 (газ) + Cl2 (газ) → 2HCL

Гетерогенні реакції – реакції, що протікають на поверхні розділу фаз, при яких продукти реакції і вихідні речовини мають різний агрегатний стан.
Приклад: CuO + H2 → Cu + H2O

Класифікація по використанню каталізатора:

Каталізатор – речовина, яка прискорює реакцію. Каталітична реакція протікає в присутності каталізатора, некаталітичні – без каталізатора.
Приклад: 2H202MnO2 → 2H2O + O2 каталізатор MnO2

Взаємодія лугу з кислотою протікає без каталізатора.
Приклад: КOH + HCl → КCl + H2O

Інгібітори – речовини, що уповільнюють реакцію.
Каталізатори та інгібітори самі в ході реакції не витрачаються.

Посилання на основну публікацію