Валентність: визначення

 

Валентність – це властивість атомів хімічного елемента приєднувати або заміщати певну кількість атомів іншого.

 

За одиницю валентності прийнята валентність атома водню, що дорівнює 1, тобто водень одновалентен. Тому валентність елемента вказує на те, зі скількома атомами водню з’єднаний один атом даного елемента. Наприклад, HCl, де хлор – одновалентен; H2O, де кисень – двухвалентен; NH3, де азот – трехвалентен.

 

Елементи

 

I

 

H, Na, Li, K, Rb, Cs

 

II

 

O, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd

 

III

 

B, Al, Ga, In

 

 

Формули речовин можна складати за валентності входять до них елементів. І навпаки, знаючи валентності елементів, можна скласти з них хімічну формулу.

 

1. Записати символи елементів.

 

2. Визначити валентності входять у формулу елементів.

 

3. Знайти найменше спільне кратне чисельних значень валентності.

 

4. Знайти співвідношення між атомами елементів шляхом ділення знайденого найменшого спільного кратного на відповідні валентності елементів.

 

5. Записати індекси елементів у хімічній формулі.

 

Приклад: складемо хімічну формулу оксиду фосфору.

 

1. Запишемо символи:

 

P O

 

2. Визначимо валентності:

 

V II

 

P O

 

3. Знайдемо найменше спільне кратне:

 

10

 

V II

 

P O

 

4. Знайдемо співвідношення між атомами:

 

10 : V = 2

 

10 : II = 5

 

5. Запишемо індекси:

 

P2O5

 

1. Записати формулу хімічної сполуки.

 

2. Позначити відому валентність елементів.

 

3. Знайти найменше спільне кратне валентності та індексу.

 

4. Знайти співвідношення найменшого спільного кратного до кількості атомів другого елемента. Це і є шукана валентність.

 

5. Зробити перевірку шляхом перемноження валентності та індексу кожного елемента. Їх твори мають бути рівними.

 

Приклад: визначимо валентність елементів сульфіду водню.

 

1. Запишемо формулу:

 

H2S

 

2. Позначимо відому валентність:

 

I

 

H2S

 

3. Знайдемо найменше спільне кратне:

 

2

 

I

 

H2S

 

4. Знайдемо співвідношення найменшого спільного кратного до кількості атомів сірки:

 

2

 

I II

 

H2S

 

5. Зробимо перевірку:

 

I II

 

H2S

 

(2=2)

Посилання на основну публікацію