Типи хімічної взаємодії

В одноатомних стані при звичайних умовах знаходяться тільки благородні гази. Решта ж елементи не існують у вигляді індивідуальному, так як мають можливість взаємодіяти між собою або з іншими атомами. При цьому утворюються більш складні частинки.

Сукупність атомів може утворити такі частинки:

  • молекули;
  • молекулярні іони;
  • вільні радикали.

Взаємодія між атомами називають хімічним зв’язком. Основою є електростатичні сили (сили взаємодії електричних зарядів), які діють між атомами, носіями цих сил є ядро ​​атома і електрони.

Електронам, що знаходяться на зовнішньому енергетичному рівні, відведена основна роль в утворенні хімічних зв’язків між атомами. Вони найбільш віддалені від ядра, а, отже, пов’язані з ним найменш міцно. Їх називають валентними електронами.

Частинки взаємодіють між собою різними способами, що призводить до утворення молекул (і речовин) різної будови. Розрізняють такі типи хімічного зв’язку:

  • іонна;
  • ковалентна;
  • воднева;
  • вандерваальсова;
  • металева.

Говорячи про різні типи хімічного взаємодії між атомами, варто пам’ятати про те, що всі типи однаково засновані на електростатичному взаємодії частинок.

Посилання на основну публікацію