Типи гідролізу і приклади рівнянь

Оскільки він йде по слабких компонентів, то можливі три види цього процесу: по катіону або аніони і спільний.

Розглянемо кожен з цих типів окремо.

По катіону

В цьому випадку з водою реагує катіон слабкої з’єднання. При цьому виділяється велика кількість протонів водню і середовище розчину стає кислою, тобто рН наближається до низьких значень.

Розглянемо гідроліз сульфату міді:

CuSO4 = Cu2 + + SO42-

                        Cu2 + + HOH = (CuOH) + + H +

(CuOH) + + HOH = Cu (OH) 2 + H +

Ступінь процесу буде збільшуватися з підвищенням заряду ядра катіона.

До цього ж типу відноситься гідроліз хлориду цинку, нітрату амонію, хлориду амонію, сульфату алюмінію та інших з’єднань.

По аніону

Тут з водою вже реагує аніон слабкого електроліту. Середовище за це стає лужний, т. Е. РН розчину прагне до 14.

Карбонат натрію:

Na2CO3 = 2Na + + (CO3) 2

(CO3) 2 + HOH = (HCO3) – + OH-

                        (HCO3) – + HOH = H2CO3 + OH-

Ступінь такої реакції буде збільшуватися з пониженням електронегативності аніонів.

До нього ж відноситься гідроліз фосфату натрію, сульфіду калію та інших подібних з’єднань.

Спільний

Він протікає в тому випадку, коли і катіон і аніон є іонами слабких електролітів. При цьому при рівнозначності ступеня процесу по кожному компоненту буде виникати нейтральне середовище (рН = 7).

До нього можна віднести гідроліз ацетату амонію, сульфіду алюмінію та інших подібних з’єднань.

Розглянемо детальніше на прикладі Al2S3.

Al2S3 = 2Al3 + + 3S2-

Al3 + + 3HOH = Al (OH) 3 + 3H +

S2- + 2HOH = H2S + 2OH-

У загальному вигляді:

2Al3 + + 6HOH + 3S2- + 6HOH = 2Al (OH) 3 + 6H + + 3H2S + 6OH-

або

2Al3 ++ 3S2- + 6HOH = 2Al (OH) 3 + 3H2S

Незворотний гідроліз

Він відбувається в тому випадку, якщо в його результаті:

  • випадає осад;
  • виділяється газ;
  • утворюється важко розчинними речовина.

Такі солі слід охороняти від води і вологого повітря, оскільки при даному типі реакцій їх неможливо назад синтезувати.

Висновок

Досліджуваний тип реакцій в розчинах солей відбувається в усіх галузях життєдіяльності багатоклітинних організмів. Також він знаходить своє застосування в техніці, промисловості, медицині, фармакології та косметології.

Розуміння того, як відбувається гідроліз солей, допомагає дізнатися механізми більш складних біохімічних реакцій, а це – запорука прогресу.

Посилання на основну публікацію