1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Хімія
  3. Теорія хімічної будови

Теорія хімічної будови

Теорію хімічної будови розробив А.М. Бутлеров. Вона має наступні положення:
1) атоми в молекулах сполучені один з одним у певній послідовності. Зміна цієї послідовності приводить до утворення нової речовини з іншими властивостями;

2) з’єднання атомів відбувається відповідно їх валентностям;

3) властивості речовин залежать від їх хімічної будови.

Висновок: властивості речовини визначаються внутрішньою структурою – хімічною будовою.
За теорією будова молекул можливо зобразити у вигляді структурних формул. У них вказано послідовність з’єднання атомів, кожна рисочка позначає одиницю валентності.

За цією схемою можна зрозуміти відмінності речовин за властивостями. Структурні формули не відображають взаємного розташування атомів в просторі.

Висновок: речовина допустимо зображати за допомогою структурної формули, якщо речовина має молекулярну будову. Не всі речовини мають молекулярну будову.

Види будови речовин: молекулярне; атомне; іонну.
Теорія хімічної будови пояснює явище ізомерії.
Ізомери – сполуки, що володіють одним і тим же якісним і кількісним складом, але різними властивостями. Залежність властивостей ізомерів і органічних сполук від їх хімічної будови пояснюється передається «взаємним впливом атомів», в результаті чого атоми набувають різні хімічні властивості.

Бутлеров передбачав і довів існування позиційної і скелетної ізомерії. У 1863 р. йому вдалося вперше отримати найпростіший третинний спирт – третинний бутиловий спирт, або тріметілкарбінол. Він розшифрував його будова і довів наявність у нього ізомерів. У 1864 р. Бутлеров передбачив існування двох бутанів і трьох пентанов, пізніше – изобутилена.

Теорія хімічної будови послужила передумовою розвитку теорії хімічного зв’язку.
У 1916 р. Люіс припустив, що хімічний зв’язок виникає при утворенні електронної пари, що належить двом атомам.
З цього припущення була розроблена теорія ковалентного зв’язку.
В. Коссель припустив, що один атом віддає іон, а інший його приймає при взаємодії один з одним. Один атом стає позитивно зарядженим, а інший – негативно зарядженим.

З цих ідей розвинулася сучасна теорія іонного зв’язку.

ПОДІЛИТИСЯ: