Теорія електролітичної дисоціації

 Теорію електролітичної дисоціації запропонував шведський вчений С. Арреніус у 1887 році.

Електролітична дисоціація – це розпад молекул електроліту з утворенням в розчині позитивно заряджених (катіонів) та негативно заряджених (аніонів) іонів.

Наприклад, оцтова кислота дисоціює так у водному розчині:

 

CH 3 COOH⇄H++CH3COO-.

 

Дисоціація ставитися до оборотним процесів. Але різні електроліти дисоціюють по-різному. Ступінь залежить від природи електроліту, його концентрації, природи розчинника, зовнішніх умов (температури, тиску).

Ступінь дисоціації α – відношення числа молекул, що розпалися на іони, до загального числа молекул:

 

α=v(x)/v(x).

 

Ступінь може варіюватися від 0 до 1 (від відсутності дисоціації до її повного завершення). Позначається у відсотках. Визначається експериментальним шляхом. При дисоціації електроліту відбувається збільшення числа частинок в розчині. Ступінь дисоціації показує силу електроліту.

Розрізняють сильні і слабкі електроліти.

Сильні електроліти – це ті електроліти, ступінь дисоціації якої перевищує 30%.

Електроліти середньої сили – це ті, ступінь дисоціації якої ділить в межах від 3% до 30%.

Слабкі електроліти – ступінь дисоціації у водному 0,1 М розчині менше 3%.

Сильні електроліти в розбавлених розчинах націло розпадаються на іони, тобто α = 1. Але експерименти показують, що дисоціація не може бути дорівнює 1, вона має наближене значення, але не дорівнює 1. Це не справжня дисоціація, а уявна.

Наприклад, нехай у деякого з’єднання α = 0,7. Тобто з теорії Арреніуса в розчині «плаває» 30% непродиссоцииовавших молекул. А 70% утворили вільні іони. А электролстатическая теорія дає інше визначення цього поняття: якщо α = 0,7, то всі молекули дисоційований на іони, але вільні іони лише на 70%, а решта 30% – пов’язані електростатичними взаємодіями.

Посилання на основну публікацію