Теорія будови органічних сполук — коротко

Російський вчений Бутлеров розробив теорію будови органічних сполук, що стала основою органічної хімії і актуальну в даний час.

Основні положення даної теорії:

Атоми молекул органічних речовин сплетені один з одним в послідовності, відповідної їх валентності. Так, як атом вуглецю чотиривалентний, він утворює ланцюги різного хімічної будови.

Послідовність з’єднання атомів молекул органічних речовин визначає характер їх фізичних і хімічних властивостей.

Зміна послідовності з’єднання атомів веде і до зміни властивостей речовини.

Атоми молекул органічних речовин впливають один на одного, що позначається на зміні їх хімічної поведінки.

Таким чином, знаючи будову молекули органічної речовини можна спрогнозувати його властивості і навпаки, знання властивостей речовини допоможе встановити його будова.

Посилання на основну публікацію