Теорія Арреніуса

Відповідно до теорії Арреніуса, кислота – це електроліт, дисоціюють в розчині з утворенням катіонів водню; підстава – це електроліт, дисоціюють в розчині з утворенням гідроксид-іонів; амфоліт – це електроліт, дисоціюють в розчині з утворенням як катіонів водню, так і гідроксид-іонів.

Аміак не містить гідроксид-іон, але проявляє властивості основи. Вуглекислий газ не містить іон водню, але проявляє в розчинах кислотні властивості. Теорія Арреніуса має ряд обмежень. Вона пояснює кислотно-основні властивості молекули, але не може пояснити кислотно-основні властивості заряджених частинок – іонів.

Посилання на основну публікацію