Таблиця валентності хімічних елементів

✅ Валентність простих речовин можна визначити по таблиці Менделєєва або таблиці валентності хімічних елементів. Що таке валентність і як визначити валентність елемента – на ці питання відповідає наша стаття.

Що таке валентність

Валентність – здатність атома елемента утворювати зв’язок з іншими атомами за рахунок електронів, що знаходяться на зовнішньому енергетичному рівні.

Будь-який елемент складається з атома, в центрі якого знаходиться позитивно заряджене ядро. Заряд ядра відповідає порядковому номеру елемента в періодичній таблиці. Він завжди позитивний, оскільки кількість протонів перевищує кількість нейтронів.

Навколо ядра рухаються на різній відстані від ядра негативно заряджені електрони. Їх кількість також відповідає порядковому номеру елемента. Останній рівень займають валентні електрони. Через велику відстань від ядра вони втрачають з ним зв’язок і легко спаровуються із зовнішніми електронами іншого атома. За рахунок утворилася ковалентного зв’язку формується нова речовина, що складається з декількох атомів.

Кількість атомів на зовнішньому рівні визначає валентність елемента і, відповідно, кількість можливих хімічних зв’язків.

Валентність елементів

Всі елементи можна розділити на три групи:

  • з постійною валентністю;
  • зі змінною валентністю;
  • з нульовою валентністю.

Постійна валентність хімічних елементів не змінюється:

  • у лужних металів, фтору (I);
  • у лужноземельних металів, кисню (II);
  • у алюмінію (III).

Мінлива валентність характерна іншим елементам. Атоми цих елементів містять d-підрівень, який може приймати електрони з s- і p-підрівнів. В результаті спарені електрони розпарюються і утворюють додаткові зв’язку. Один елемент може проявляти I-VII валентності.

Так звану нульову валентність мають інертні або благородні гази. На зовнішньому енергетичному рівні можуть містити до восьми електронів. Однак ці елементи хімічно неактивні і не утворюють зв’язку з іншими атомами.

Валентність показує, скільки атомів елементів знаходиться в речовині. Індекси елементів вираховуються як кратне валентностей, по черзі поділене на значення валентності елементів. Наприклад, валентність Na – I, O – II, спільне кратне – 2 (1 ∙ 2). Поділивши 2 спочатку на I, потім на II, отримуємо формулу сполуки Na2O.

Як визначити

Запам’ятовувати валентність кожного елемента необов’язково. Досить подивитися в таблицю Менделєєва або використовувати спеціальну таблицю валентності. У періодичній таблиці вищої валентності відповідає номер групи. Нижчу валентність можна дізнатися, віднявши від восьми номер групи.

Однак можуть бути винятки. Наприклад, кремній знаходиться в IV групі, його вища валентність – IV. Скориставшись формулою обчислення вищої валентності, можна прийти до висновку, що нижчої валентності у кремнію немає, вона завжди дорівнює IV. Однак це не так. Нижча валентність кремнію – II. Інший приклад: вища валентність азоту – V. Але елемент цю валентність проявляє рідко, набагато частіше – II і III.

Таблиця валентності

За формулою речовини можна визначити змінну валентність одного з елементів. Для цього відому (постійну) валентність одного елемента множать на відповідний йому індекс. Число, що ділять на індекс визначається елемента. Наприклад, обчислення валентності фосфору в з’єднанні P2O5: 2 ∙ 5/2 = 5 (V).

Що ми дізналися?

З уроку 8 класу дізналися, що таке валентність елементів. З’ясувати значення валентності можна з періодичної (відповідає номеру групи) або спеціальної таблиці валентності. Більшість елементів проявляє змінну валентність, яка обумовлюється наявністю в атомах таких елементів d-підрівні. Постійну валентність мають метал I-II груп, кисень, фтор, алюміній. Знати валентність необхідно для складання формул складних речовин.

Посилання на основну публікацію