Структурна ізомерія – коротко

Виділяють такі різновиди структурної ізомерії: изомерию вуглецевого скелета, изомерию положення, изомерию різних класів органічних сполук (міжкласовий изомерию).

Ізомерія вуглецевого скелета обумовлена ​​різним порядком зв’язку між атомами вуглецю, що утворюють скелет молекули. Як вже було показано, молекулярної формулі З 4 Н 10 відповідають два вуглеводню: н-бутан і ізобутан. Для вуглеводню С 5 Н 12 можливі три ізомеру: н-пентан, ізопентан і неопентана.

Зі збільшенням числа атомів вуглецю в молекулі число ізомерів швидко зростає. Для вуглеводню С10Н22 їх уже 75, а для вуглеводню С20Н42 ​​- 366319.

Ізомерія становища обумовлена ​​різним становищем кратному зв’язку, заступника, функціональної групи при однаковому вуглецевому кістяку молекули.

Ізомерія різних класів органічних сполук (межклассовая ізомерія) обумовлена ​​різним становищем і поєднанням атомів в молекулах речовин, що мають однакову молекулярну формулу, але належать різним класам. Так, молекулярної формулі С6Н12 відповідає ненасичений вуглеводень гексен-1 і циклічний вуглеводень циклогексан.

Ізомери цього типу містять різні функціональні групи і відносяться до різних класів речовин. Тому вони відрізняються за фізичними і хімічними властивостями значно більше, ніж ізомери вуглецевого скелета або ізомери положення.

Посилання на основну публікацію