Способи зображення розподілу електронної щільності в молекулах

Як вже вказувалося на прикладі молекули бензолу, класичні структурні формули ароматичних сполук і сполук аліфатичного ряду з сполученими зв’язками, правильно передаючи послідовність зв’язку атомів (хімічну будову), в одному відношенні недостатні: ці формули не відображають істинного розподілу електронної щільності. Так, наприклад, з класичної формули карбонат -аніону слід, що з атомом вуглецю простий зв’язком пов’язані два рівноцінних атома кисню, несучих негативні заряди, а подвійним зв’язком – нейтральний атом кисню. У дійсності ж всі три атома кисню в карбонат – аніоні рівноцінні: всі три міжатомних відстані С-О однакові, а два негативних заряду рівномірно розподілені між трьома атомами кисню.

В даний час найбільш поширені три способи зображення розподілу електронної щільності в молекулах.

Сутність першого полягає в тому, що в класичні структурні формули вводиться поправка за допомогою вигнутих стрілок, що вказують напрямок, в якому зміщені електрони (порівняно з тією картиною розподілу електронної щільності, яку дає класична структурна формула). Раніше цим способом зображена карбонільної група; нижче наведені формули бензолу, карбонат -аніону, ацетаміду і акролеїну.

Посилання на основну публікацію