Способи отримання азотної кислоти

У лабораторії азотну кислоту можна отримати різними способами:

1. Азотна кислота утворюється при дії концентрованої сірчаної кислоти на тверді нітрати металів. При цьому менш летюча сірчана кислота витісняє більш летючу азотну.

Наприклад, концентрована сірчана кислота витісняє азотну з кристалічного нітрату калію:

KNO3 + H2SO4 (конц) → KHSO4 + HNO3

2. У промисловості азотну кислоту отримують з аміаку. Процес здійснюється стадийно.

1 стадія. Каталітичне окислення аміаку.

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

2 стадія. Окислення оксиду азоту (II) до оксиду азоту (IV) киснем повітря.

2NO + O2 → 2NO2

3 стадія. Поглинання оксиду азоту (IV) водою в присутності надлишку кисню.

4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3

Посилання на основну публікацію