Спирти і феноли

Залежно від типу вуглеводневої радикала, а також в деяких випадках особливостей прикріплення групи ОН до цього вуглеводневому радикалу з’єднання з гідроксильною функціональною групою поділяють на спирти і феноли.

Існує підрозділ органічних сполук на спирти і феноли. За основу даного розподілу береться тип вуглеводневої радикала і особливості прикріплення до нього ОН-груп.

Спирти (алканоли) – похідні граничних і ненасичених вуглеводнів, в яких ОН-група з’єднана з вуглеводневим радикалом без безпосереднього приєднання до ароматичного кільця.

Феноли – органічні речовини, що мають в структурі ОН-групи, безпосередньо приєднані до ароматичного кільця.

Названі особливості положення ОН-груп, істотно впливають на відмінність властивостей спиртів і фенолів. У з’єднаннях фенолу зв’язок О-Н більш полярна в порівнянні зі спиртами. Це підвищує рухливість атома водню в ОН-групі. У фенолів значно яскравіше, ніж у спиртів, виражені кислотні властивості.

Посилання на основну публікацію