Солі азотної кислоти – коротко

Солі азотної кислоти – нітрати. В основному білі кристалічні речовини, добре розчинні у воді, виходять при взаємодії азотної кислоти з металами, їх оксидами або солями. Вони виявляють всі властивості солей.

Нітрати лужних і лужноземельних металів плавляться без розкладання, при більш високій температурі розкладаються.

Нітрати лужних металів розкладаються до нітритів:

2KNO3 = 2KNO2 + O2.

Нітрати менш активних металів (від лужноземельних до міді) розкладаються до оксидів:

2Mg (NO3) 2 = 2MgO + 4NO2 + O2;

2Cu (NO3) 2 = 2CuO + 4NO2 + O2.

Нітрати найменш активних металів розкладаються до металів:
Hg (NO3) 2 = Hg + 2NO2 + O2;

2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2.

Нітрат амонію розкладаються до N2O:

NH4NO3 = N2O + 2H2O.

У твердому вигляді всі нітрати – сильні окислювачі, що входять до складу багатьох піротехнічних сумішей, найвідоміша з них – чорний порох:

2KNO3 + 3C + S = N2 + 3CO2 + K2S.

У розчині нітрати практично не виявляють окисних властивостей.

Посилання на основну публікацію