Солі азотної кислоти

Солі азотної кислоти називаються нітратами. Нітрати лужних металів, а також кальцію та амонію називаються селітрами. Наприклад, KNО3 – калійна селітра, NH4NО3 – аміачна селітра. Природні поклади нітрату натрію є у величезній кількості в Чилі, в зв’язку з чим ця сіль отримала назву чилійської селітри.

Солі азотної кислоти, як і вона сама, є сильними окислювачами. Наприклад, солі лужних металів при плавленні виділяють кисень з рівняння:

2KNО3 = 2KNO2 + О2

Завдяки цьому вугілля, сірка та інші горючі речовини горять у розплавленої селітрі (рис. 62).
Солі важких металів також розкладаються з виділенням кисню, але за іншою схемою.
2Pb (NО3) 2 = 2РbО + 4NO2 + О2

Калійна селітра застосовується для виготовлення чорного пороху. Для цього її змішують з вугіллям і сіркою. Натрієва селітра для цієї мети не використовується, так як вона гігроскопічна. Чорний порох при підпалюванні інтенсивно згоряє з рівняння:
2KNO3 + 3С + S = N2 + 3CO2 + K2S
Нітрати кальцію та амонію – дуже хороші азотні добрива. Останнім часом набув поширення в якості добрива і нітрат калію.
Азотна кислота широко застосовується у виробництві хіміко-фармацевтичних препаратів (стрептоцид), органічних барвників, целулоїду, кіно- і фотоплівок. Солі азотної кислоти широко використовуються в піротехніці.
У природі існує кругообіг азоту, при якому рослини при відмирання повертають назад в грунт отриманий з неї азот. Тварини, харчуючись рослинами, повертають азот в грунт у вигляді випорожнень, а після смерті їх трупи перегнивають і тим самим також повертають грунті отриманий від неї азот (рис.63). Знімаючи урожай, людина втручається в цей кругообіг, порушує його і тим самим збіднює грунт азотом, тому доводиться вносити азот на поля у вигляді мінеральних добрив.

Посилання на основну публікацію