Слабкі електроліти

Електроліти класифікуються на дві групи в залежності від ступеня дисоціації – сильні і слабкі електроліти. Сильні електроліти мають ступінь дисоціації більше одиниці або більше 30%, слабкі – менше одиниці або менше 3%.

Процес дисоціації

Електролітична дисоціація – процес розпаду молекул на іони – позитивно заряджені катіони і негативно заряджені аніони. Заряджені частинки переносять електричний струм. Електролітична дисоціація можлива тільки в розчинах і розплавах.

Рушійною силою дисоціації є розпад ковалентних полярних зв’язків під дією молекул води. Полярні молекули відтягуються водними молекулами. У твердих речовинах руйнуються іонні зв’язку в процесі нагрівання. Високі температури викликають коливання іонів у вузлах кристалічної решітки.

Речовини, які легко розпадаються на іони в розчинах або в розплавах і, отже, проводять електричний струм, називаються електролітами. Неелектролітів не проводять електрику, тому що не розпадаються на катіони і аніони.

Залежно від ступеня дисоціації розрізняють сильні і слабкі електроліти. Сильні розчиняються у воді, тобто повністю, без можливості відновлення розпадаються на іони. Слабкі електроліти розпадаються на катіони і аніони частково. Ступінь їх дисоціації менше, ніж у сильних електролітів.

Ступінь дисоціація показує частку розпалися молекул в загальній концентрації речовин. Вона виражається формулою α = n / N.

Список слабких електролітів:

 • розбавлені і слабкі неорганічні кислоти – H2S, H2SO3, H2CO3, H2SiO3, H3BO3;
 • деякі органічні кислоти (більшість органічних кислот – неелектролітів) – CH3COOH, C2H5COOH;
 • нерозчинні підстави – Al (OH) 3, Cu (OH) 2, Fe (OH) 2, Zn (OH) 2;
 • гідроксид амонію – NH4OH.

Реакція дисоціації записується за допомогою іонного рівняння:

 • HNO2 ↔ H + + NO2-;
 • H2S ↔ H + + HS-;
 • NH4OH ↔ NH4 + + OH-.

Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто:

 • H2CO3 ↔ H + + HCO3-;
 • HCO3- ↔ H + + CO32-.

Нерозчинні підстави також розпадаються поетапно:

 • Fe (OH) 3 ↔ Fe (OH) 2 + + OH-;
 • Fe (OH) 2 + ↔ FeOH2 + + OH-;
 • FeOH2 + ↔ Fe3 + + OH-.

Воду відносять до слабких електролітів. Вода практично не проводить електричний струм, тому що слабо розпадається на катіони водню і аніони гіроксід-іона. Утворилися іони назад збираються в молекули води:

H2O ↔ H+ + OH-.

Якщо вода легко проводить електрику, значить, в ній є домішки. Дистильована вода неелектропровідних.

Дисоціація слабких електролітів оборотна. Іони, що утворилися знову збираються в молекули.

Що ми дізналися?

До слабких електролітів належать речовини, частково розпадаються на іони – позитивні катіони і негативні аніони. Тому такі речовини погано проводять електричний струм. До них відносяться слабкі і розбавлені кислоти, нерозчинні підстави, малорозчинні солі. Найбільш слабкий електроліт – вода. Дисоціація слабких електролітів – оборотна реакція.

Посилання на основну публікацію