Складання окисно-відновних реакцій

 

При складанні рівнянь ОВР (окисно-відновних реакцій), необхідно визначити, хто приймає електрони (окислювач), а хто здатний віддати (відновник).

Коефіцієнти підбираються шляхом електронного балансу або за допомогою електронно-іонного балансу (метод полуреакцій).

Наприклад, розглянемо рівняння окиснення міді сірчаною кислотою:

 

Cu + H2SO4 =

Визначаємо:

Окислювач – сірчана кислота (сірка знаходиться в максимальному ступені окиснення – +6). Тобто S+6 може приєднувати до себе максимально 6 електронів, тобто бути і S+4, S0, S-2.

Тепер дивимося на метал (відновник). За характером це малоактивний метал, тому він (відновник) може окислюватися до Cu+2.

Середовище не вказана, тому просто розглядаємо окислювальний процес.

 

Cu + H2SO4 =

Cu0 -2e =Cu+2

S+6 + 2e = S+4

Звідси,

Cu + 2H2SO4 = СиЅО4 + SO2 + O2.

 

На продукти реакції може впливати середовище.

Розглянемо одну і ту ж реакцію в різних середовищах. Сульфіт натрію (Na2SO3) знаходиться в проміжній ступеня окислення, тому саме умови показують, чи буде він віддавати електрони або забирати їх.

 

1. У кислому середовищі (Н+). В присутність сильного окислювача – пермангната калію сульфіт натрію буде проявляти відновні властивості.

 

5Na2SO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5Na2SO4 + 2Mn+2SO4 + K2SO4 + 3H2O,

 

2. В лужному середовищі (ВІН-) сульфіт також буде відновником, але в меншій мірі (т. к. середовище не така агресивна, як кисла), тому сульфіт може прийняти тільки 1 електрон, а перманганат буде відновлюватися до манганат-іона (MnO42-).

 

Na2SO3 + 2KMnO4 + 2KOH = Na2SO4 + 2K2SO4 + H2O,

 

3. У нейтральному середовищі як продукту взаємодії води з активним лужним металом повинна утворюватися луг.

 

3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O = 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH.

Посилання на основну публікацію