Сірка та її властивості

Сірка (S) в природі зустрічається у з’єднаннях і вільному вигляді. Поширені і сполуки сірки, такі як:

 • свинцевий блиск PbS;
 • цинкова обманка ZnS;
 • мідний блиск Cu2S.

Для отримання сірки основним джерелом служить залізний колчедан (пірит) FeS2.

Газову сірку одержують з газів, утворених при коксуванні і газифікації вугілля.

Існує кілька відомих аллотропних модифікацій сірки:

 • циклічна форма;
 • моноклинна форма;
 • кристалічна ромбічна форма.

При температурі 20-25°C (кімнатна) найбільш стійка жовта ромбічна сірка (a-сірка, r = 2,1 г/см3). При температурному інтервалі від 95,4°C до 119,3°C (температура плавлення) найбільш стабільною є моноклинна сірка (b-сірка). При кімнатній температурі кристали моноклінної сірки поступово переходять в моноліт мікроскопічних кристалів ромбічної сірки. При різкому охолодженні сильно нагрітої сірки відбувається утворення пластичної сірки.

Рідше зустрічається пурпурова сірка, що утворюється при швидкій конденсації пари сірки на поверхні, охолоджуваної рідким азотом.

Сірка знаходиться в VI групі третього періоду періодичної системи. Має на зовнішньому електронному шарі атома шість електронів.

Виявляє ступінь окислення від -2 до +6. Сірка не розчинна у воді, але розчинна в органічних розчинниках. Є діелектриком.

Сірка – металоїд з типовими для нього властивостями. Взаємодіє з багатьма металами безпосередньо (міддю, залізом, цинком), виділяючи при цьому теплоту. Серед металів лише золото, платина і рутеній не вступають в реакцію з сіркою. Взаємодіє також з більшістю неметалів, за винятком азоту і йоду.

Хімічні властивості сірки:

 • при нагріванні сірка реагує з воднем, утворюючи сірководень: S + Н2 = H2S;
 • взаємодіючи з металами, сірка утворює сульфіди: S + Fe = FeS; 2Al + 3S = Al2S3;
 • при спалюванні сірки в струмені кисню утворюється сірчистий газ або сірчистий ангідрид SO2: S + O2 = SO2;
 • чиста сірка здатна проявляти відновні властивості: S + 2HNO3 = H2SO4 + 2NO.

Сірка використовується у великій кількості в народному господарстві. Сірку використовують для отримання гуми – за допомогою сірки відбувається її затвердіння (вулканізація).

Каучук з високим вмістом сірки називається ебоніт, який є якісним електричним ізолятором. Для знищення деяких сільськогосподарських шкідників сірку застосовують у вигляді сірчаного кольору. Сірку використовують для виготовлення:

 • сірників;
 • синьої фарби (ультрамарину);
 • сірковуглецю;
 • сірчаної кислоти тощо.
Посилання на основну публікацію