Сірчана кислота. Властивості сірчаної кислоти

 Сірчана кислота H2SO4 – нелетучая важка рідина, добре розчиняється у воді (при нагріванні). tпл. = 10,3°C, t кип. = 296°С,

Відмінно вбирає вологу, тому часто виступає в якості осушувача.

 

Виробництво сірчаної кислоти H2SO4.

 

Виробництво сірчаної кислоти являє собою контактний процес. Його можна розділити на 3 етапи:

 

1. Отримання SO2 шляхом спалювання сірки або випалюванням сульфідів.

 

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 + Q,

 

2. Каталітичне окислення SO2 в SO3:

 

2SO2 + O2 = 2SO3 + Q,

 

3. Поглинання SO3 сірчаною кислотою, в результаті чого утворюється 100% сірчана кислота (олеум):

 

SO3 + H2SO4(конц) = (H2SO4 • SO3)(олеум),

 

Воду використовувати не можна із-за утворення туману.

 

Хімічні властивості сірчаної кислоти.

 

Сірчана кислота H2SO4 – двухосновная кислота, яка володіє великою силою. У воді вона дисоціюють ступінчасто:

 

H2SO4 ⇆ H+ + HSO4 –,

HSO4 ⇆ H+ + SO4 2-,

 

Розбавлена сірчана кислота реагує тільки з металами, що стоять у ряді напруги до водню:

 

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2,

 

В реакціях з лугами або основними оксидами утворює сульфати або гидрофильфаты:

 

CaO + H2SO4(разб) = СаЅО4 + H2O,

Na2O + H2SO4(разб) = NaHSO4 + NaOH,

 

Необхідно відзначити, що сульфат барію є нерозчинним сульфатом, тому його використовують в якості індикатора на присутність сульфат-іонів.

Концентрована H2SO4 окисляє мідь, срібло, вуглець і фосфор:

 

2Ag + 2H2SO4 = Ag2SO4 + SO2 + 2H2O,

2P + 5H2SO4 = 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O,

 

Концентрована H2SO4 при звичайних умовах не взаємодіє з Al, Cr, Fe, але при нагріванні вступає в реакцію.

Концентрована H2SO4 швидко вступає в реакцію з водою, виділяючи при цьому велику кількість тепла.

Посилання на основну публікацію