Сильні і слабкі електроліти

До сильних електоролітів відносяться:

HCl, HBr, HClO4, H2SO4 і інші сильні кислоти; LiOH, NaOH, RbOH і інші луги; Ba (OH) 2, Ca (OH) 2 та інші гідроксиди лужноземельних металів; Всі солі, розчинні у воді
До слабких електролітів належать:

вода; Майже всі органічні кислоти (CH3COOH, C2H5COOH), деякі неорганічні кислоти (H2CO3, H2S) Малорозчинні в воді солі (Ca3 (PO4) 2) Малорозчинні підстави і гідроксид амонію; Cu (OH) 2; Al (OH) 3; NH4 (OH).

Ступінь електролітичноїдисоціації (розпад сполук на іони) впливає ряд факторів:
природа розчинника та електроліту: сильними електролітами є речовини з іонними і ковалентними сильно-полярними зв’язками; хорошою іонізуючої здатністю, тобто здатністю викликати дисоціацію речовин, володіють розчинники з великою діелектричною проникністю, молекули яких полярні (наприклад, вода);

температура: оскільки дисоціація – процес ендотермічний, підвищення температури підвищує значення α;

концентрація: при розведенні розчину ступінь дисоціації зростає, а зі збільшенням концентрації – зменшується;

стадія процесу дисоціації: кожна наступна стадія менш ефективна, ніж попередня, приблизно в 1000-10 000 разів;

Ступінь дисоціації (a) – це відношення числа розпалися на іони молекул (Nдіс.) До загальної кількості молекул розчиненої речовини (Nобщ.): A = Nдіс: Nобщ * 100%

Посилання на основну публікацію