Силан. Властивості силану

 Силану (кремнійводень), SinH2n+2, де п = 1 -8. Вони є аналогами граничних вуглеводнів, з дуже нестійкою зв’язком –Сі-Сі-.

 

Сbлан. Властивості силану

 

Щільність більше, ніж у вуглеводнів, тому температури плавлення і кипіння збільшуються великим стрибком, ніж у вуглеводнів.

Моносилан (SiC4) і дисилан (Si2H6) – безбарвні гази з неприємним запахом, дуже отруйний. Більш стійкий Моносилан, дисилан ніж, розкладається при 500 °С без участі каталізатора, і при 300°С – з ним.

Змішуються з органічними розчинниками (спирт, бензин). Дуже легко окислюються Вони, з н ≥ 3 з вибухом. Окислюється SiH4 зі спалахом. Дуже нестійкі, з Hal2 вибухають; з галогенводородами пролучаются кремнію галогеніди, в якості каталізатора використовують хлорид алюмінію або бромід алюмінію і 100-200° С):

 

SiH4 + 2HBr = SiH2Br2 + 2Н 2.

 

При нагріванні понад 400°С у безкисневому середовищі SiH4 розпадається:

 

SiH4 = Сі + 2Н 2.

 

А самозаймається на повітрі:

 

SiH4 + 2 O 2 = Ѕіо2 + 2Н2О

 

При взаємодії з водою розкладаються:

 

Si2H6 + 4h 2 o = 2SiO2 + сповэ 7х2.

 

Отримання силану.

 

Основним способом отримання силану є вплив соляної кислоти:

 

Mg2Si + 4HCl = 2MgCl2 + SiH4.

Посилання на основну публікацію