Що таке валентність

Валентність – це властивості атомів одного хімічного елемента приєднувати певне число атомів іншого.
Це поняття було введено в хімію в 1853 р англійським хіміком-органіком Франкленд для обгрунтування кількісних отнощенію атомів елементів у хімічних сполуках. Розвиток вчення про валентності у великій мірі пов’язано з відкриттям Д.І. Менделєєвим періодичного закону. Їм було встановлено зв’язок між валентністю елемента і його положенням в періодичній системі, введено поняття про змінної валентності. Вчення про будову атомів і молекул сприяло розробці електронної теорії валентності.
Для розрахунків, для складання формул речовин неоходімо знати кількісні співвідношення атомів різних елементів, в яких вони з’єднуються. Валентність показує, зі скількома атомами одновалентного елемента з’єднується атом даного елемента.
Одновалентними вважають всі елементи, атоми яких у двохелементних з’єднаннях завжди пов’язані з одним атомом іншого елемента.Прімером одновалентного елемента є водень. Тому вважається, що валентність елемента вказує на те, зі скількома атомами водню з’єднаний один атом розглянутого елемента. Наприклад: у HCl хлор-одновалентен, в H2O кисень-двовалентний, в NH3 азот-трьохвалентний.
Водневі сполуки відомі не для всіх елементів, але майже всі елементи утворюють сполуки з киснем О. Кисень вважається завжди двовалентних.

Таблиця постійних валентностей.

Валентності            Елементи

I H, Na, Li, K, Rb, Cs
II O, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd
III B, Al, Ga, In

Використовуючи валентності можна скласти формулу сполуки.
Хімічна формула-це умовна запис складу речовини у вигляді хімічних знаків та індексів.
Наприклад: H2O-формула води, де Н і О-хімічні знаки елементів, 2-індекс, який показує число атомів даного елемента, що входять до складу молекули води.
При назві речовин зі змінною валентністю обов’язково вказується його валентність, яка ставиться в дужки. Наприклад, Р2О5- оксид фосфору (V).

Складання формул за валентністю.

Повчимося складати формули для бінарних сполук (складаються з двох хімічних елементів). Існує правило, що число валентностей у одного хімічного елемента дорівнює числу валентностей в іншого. Розглянемо на прикладі утворення молекули, що складається з фосфору і кисню.

Посилання на основну публікацію