Що таке повітря і з чого воно складається?

 

Наша планета надійно захищена від негативного впливу з космосу дивовижної оболонкою – атмосферою, без якої життя на Землі була б немислимою.

 

Багато хто знає, що без повітря людина може прожити не більше 5-9 хвилин, але не кожен розуміє, що таке повітря і з чого складається це життєво важлива речовина, що утворює земну атмосферу. Спробуємо розібратися.

 

Звідки взялося слово «повітря»?

 

Слово «повітря» відбулося завдяки збільшенню приставки вооз – до старослов’янської речі дѹхъ, що означає «дух», «подихати», «дихати». Приставка вооз – має давньоруське походження і ототожнюється з прийменником «вгору» або іменником «підйом».

 

Більше тисячі років слов’янській мові було давньогрецьке слово аер (ἀηρ), перекладається як «повітря». Згодом воно було практично забуте, хоча і зараз зустрічається в деяких топонімах – аероплан, аероходний, аеродинаміка.

 

Що таке повітря і який його склад?

 

Повітря є головною умовою існування всього живого на нашій планеті. По суті, він являє собою природну суміш газів, які беруть безпосередню участь у кругообігу речовин у природі. У своєму складі повітря містить близько 21 % кисню, який під час дихання надходить в клітини нашого організму і сприяє виділенню життєвої енергії.

 

Ще однією важливою його складовою виступає азот, обсяг якого в атмосфері перевищує 78 %. У невеликих кількостях у повітрі вуглекислий газ, метан, водень, аргон, неон і ряд інших хімічних елементів, а також водяні пари, обсяг яких безпосередньо впливає на загальну атмосферну масу.

 

Чому дорівнює маса повітря?

 

Оскільки повітря являє собою природну суміш газів, його маса в одиниці об’єму (густина) може змінюватися в залежності від змін пропорцій тих чи інших компонентів, а також від вологості, температури і висоти, на якій ця величина буде вимірюватися. Як правило, за основу береться показник 1,225 кг⁄м3, який зазвичай фіксується на рівні моря при температурі +15 °С.

 

При підвищенні стовпчика термометра до +35 °С маса повітря знижується до 1,1455 кг/м3, при зниженні температури до -25 °С – зростає до 1,4224 кг/м3. Крім щільності, одним із фізичних властивостей повітря є молярна маса, тобто відношення його щільності до кількості молей. Цей показник залишається незмінним і становить 28,98 г/моль.

 

Чим забруднюється повітря в місті і як з цим боротися?

 

В містах (особливо в містах і промислових центрах) шкідливі гази потрапляють у повітря при згорянні бензину, різних хімічних речовин, кам’яного вугілля (в теплових ТЕЦ) і всіляких штучних матеріалів. Найбільшої шкоди екології міст наносять транспортні засоби та діяльність підприємств, що забруднюють атмосферу сторонніми домішками. Крім азоту, кисню і вуглецю в повітрі великих населених пунктів присутні окису метану, сірчаного газу та інших речовин, які чинять негативний вплив на біосферу нашої планети.

 

Сьогодні у всьому світі вчені та екологи докладають всі зусилля для того, щоб максимально скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу і запобігти її забруднення. З цією метою створюються екологічно чисті види транспорту, опалювальні системи, що використовують у своїй роботі силу сонця та вітру, а також нові технології, що дозволяють забезпечити екологічну безпеку на виробництві. Втім, кожна людина і сам може зробити чимало для навколишнього середовища, виконуючи щодня прості правила – не мити автомобілі в природних водоймах, не палити, гасити багаття в парку після пікніка та багато іншого.

 

Чим вимірюють температуру повітря та відносну вологість?

 

У більшості сучасних країн температуру повітря прийнято вимірювати в градусах за шкалою Цельсія, що передбачає 0 °С температуру танення льоду, а +100 °С – кипіння води. У деяких державах застосовується шкала Фаренгейта, згідно з якою різниця між точкою танення льоду і кипіння води ділиться на 180°.

 

Для вимірювання температури найчастіше використовують рідинні або ртутні скляні термометри, рідше – електричні і механічні, а також оптичні, реєструючі градус за рахунок зміни спектра світла, його рівня і інших показників.

 

Вологість повітря визначається психрометром (гігрометром психометрическим), що складається з сухого та вологого спиртових термометрів. Різниця між їх показниками визначає швидкість випаровування води, а отже і вологість.

Посилання на основну публікацію