Що таке карокінез

Карокінез (від грец. Karyon – ядро ​​і kinesis – рух) – це термін, введений в науку Шлейхером (1878 г.) для позначення складних перетворень, що відбуваються в клітинному ядрі при його непрямому розподілі, на відміну від прямого. Флеммннг (1879, 1882), запропонував останньому два терміни, ввів також термін «мітоз» як рівнозначний карокінезу і протилежний амітозу, який відповідає прямому (або акінетичному) поділу.

Деякі автори (слідом за Вільсоном) поширюють флеммміговскій термін «мітоз» на розподіл всієї клітини, зберігаючи термін «карокінез» лише для її ядра; для процесу же долен самого клітинного тіла (за винятком ядра) пропонують термін «цитокінез».

Таким чином, всі явища клітинного ділення можуть бути класифіковані так:

1) Мітоз (непрямий укладення): а) Карокінез – перетворення ядра при діленні.

б) Цитокінез – перетворення, яким піддаються при розподілі плазматичні частини клітини.

2) Амітоз (прямий поділ шляхом простого дроблення-перетяжки). Особливий вид карокінеза, що відбувається при дозріванні статевих продуктів, носить назву Мейозис – редукционного, алотипічного ділення.

Деякими авторами Мейозис розглядається особливо і протиставляється митозу як чисто соматичного процесу, що вносить деяке змішання понять. Карокінез відбувається при переважній більшості клітинних поділів, пряме же розподіл представляє спеціальний випадок, у більшості організмів не спостерігається зовсім або є дегенеративним процесом.

Посилання на основну публікацію