Що таке атом і хімічний елемент?

Вся матерія навколо нас, яку ми бачимо, складається з різних атомів. Атоми відрізняються один від одного будовою, розміром і масою. Існує більше 100 видів різних атомів, більше 20 видів атомів були отримані людиною і не зустрічаються в природі, так як нестійкі і розпадаються з більш прості атоми.

Однак навіть атоми належать до одного виду трохи можуть між собою відрізнятися. Тому існує таке поняття як хімічний елемент – це атоми одного виду. У всіх у них однаковий заряд ядра, тобто однакове число протонів.

Кожен хімічний елемент має назву і позначення у вигляді однієї або двох букв з латинської назви цього елемента. Наприклад, хімічний елемент водень позначається буквою H (від латинської назви Hydrogenium), хлор – Cl (від Chlorum), вуглець – C (від Carboneum), золото – Au (від Aurum), мідь – Cu (від Cuprum), кисень – O (від Oxigeium).

Існуючі хімічні елементи перераховані в Періодичної таблиці Менделєєва. Часто про неї говорять як про систему (періодична система), тому що існують певні суворі правила за якими той чи інший елемент поміщається в свою комірку таблиці. У рядках і стовпцях періодичної таблиці спостерігаються закономірні зміни властивостей елементів. Таким чином, у кожного елемента в таблиці є свій номер.

Атоми хімічних елементів не змінюються в результаті хімічних реакцій. Змінюється набір речовин, утворених атомами, але не вони самі. Наприклад, якщо в результаті хімічної реакції вугільна кислота (H2CO3) розклалася на воду (H2O) і вуглекислий газ (CO2), то ніяких нових атомів не утворилося. Змінилися лише зв’язки між ними.

Таким чином, атом можна визначити як найменшу хімічно неподільну частку речовини.

Найпоширенішим елементом у Всесвіті є водень, потім слідує гелій. Це найпростіші за будовою хімічні елементи. На решту хімічні елементи припадає близько 0,1% від усіх атомів. Однак атоми інших хімічних елементів мають велику масу, ніж атоми водню і гелію. Тому якщо виражати зміст інших хімічних елементів у Всесвіті в масових відсотках, то на них доведеться 2% від маси всієї речовини Всесвіту.

На Землі поширеність хімічних елементів сильно відрізняється, якщо розглядати весь Всесвіт. На Землі переважають кисень (O) і кремній (Si). На їх частку припадає близько 75% маси Землі. Далі йдуть за спаданням алюміній (Al), залізо (Fe), кальцій (Ca), натрій (Na), калій (K), магній (Mg), водень (H) і багато інших елементів.

Посилання на основну публікацію