Сеча

Загальні відомості

Із сечею з організму виводиться вода і водорозчинні речовини. Кількість і склад сечі зазнають сильних коливань і залежать від особливостей харчування, маси, віку, статі, способу життя (активності), стану здоров’я, а також від параметрів навколишнього середовища, таких, як температура і вологість повітря. Оскільки сечовипускання підпорядковане певним добовому ритму, кількість і склад сечі визначають по добовому показнику (24 год).

В організмі дорослої людини в добу утворюється приблизно 0,5-2,0 л сечі, яка на 95% складається з води. Зазвичай сеча має слабокислі значення рН (приблизно 5,8), однак величина рН залежить від обміну речовин. При споживанні великої кількості рослинної їжі рН може піднятися до 7.

Б. Органічні складові сечі

Основну частину органічної фракції сечі складають азотвмісні речовини, кінцеві продукти азотистого обміну. Сечовина, що утворюється в печінці (див. Рис. 185). є переносником азоту, що міститься в амінокислотах і піримідинових підставах. Кількість сечовини безпосередньо пов’язано з метаболізмом білка: 70 г білка призводить до утворення ~ 30 г сечовини. Сечова кислота служить кінцевим продуктом обміну пуринів (див. Рис. 189). Креатинін, який утворюється за рахунок спонтанної циклізації креатину, є кінцевим продуктом обміну речовин у м’язовій тканині (див. Рис. 329). Оскільки добове виділення креатиніну є індивідуальною характеристикою (воно прямо пропорційно м’язової маси), креатинін може використовуватися як ендогенна речовина для визначення швидкості гломерулярної фільтрації. Вміст у сечі амінокислот залежить від характеру харчування та ефективності роботи печінки. У сечі присутні також похідні амінокислот (наприклад, гіпурова кислота). Вміст у сечі похідних амінокислот, що входять до складу спеціальних білків, наприклад гидроксипролина, присутнього в коллагене, або 3-метілгістідіна, що входить до складу актину і міозину, може служити показником інтенсивності розщеплення цих білків.

Складовими компонентами сечі є утворюються в печінці кон’югати із сірчаною і глюкуроновою кислотами, гліцином та іншими полярними речовинами (див. Рис. 309). У сечі можуть бути присутніми продукти метаболічної трансформації багатьох гормонів (катехоламінів, стероїдів, серотоніну). За змістом кінцевих продуктів можна судити про біосинтезі цих гормонів в організмі. Білковий гормон хоріогонадотропін (ХГ, M 36 кДа), що утворюється в період вагітності, потрапляє в кров і виявляється в сечі імунологічними методами. Присутність гормону служить показником вагітності.

Жовте забарвлення сечі додають урохромом – похідні жовчних пігментів, що утворюються при деградації гемоглобіну (див. Рис. 197). Сеча темніє при зберіганні за рахунок окислення урохромом.
В. Неорганічні складові сечі

У сечі присутні катіони Na ​​+, K +, Ca2 +, Mg2 + і NH4 +, аніони Cl-, SO42- і НРО42- і в кількостях слідів інші іони. Вміст кальцію і магнію у фекаліях істотно вище, ніж у сечі. Кількість неорганічних речовин в значній мірі залежить від характеру харчування. При ацидозі може сильно підвищитися екскреція аміаку (див. Рис. 319). Виведення багатьох іонів регулюється гормонами (див. Рис. 323).

Додаткова інформація

Зміни концентрації фізіологічних компонентів і поява патологічних складових сечі використовуються для діагностики захворювань. Наприклад, при діабеті в сечі присутні глюкоза і кетонові тіла.

Посилання на основну публікацію