Розрахунки за хімічними рівняннями

За хімічними рівняннями можна розрахувати масу, обсяг і кількість реагуючих і утворюються речовин.

Для розрахунків дуже важливо вибрати відповідні один одному одиниці виміру маси, об’єму та кількості речовин. З цією метою можна скористатися таблицею 7.

Для того щоб вирішити розрахункову задачу з хімії, можна скористатися наступним алгоритмом.

1. Скласти рівняння хімічної реакції.

2. Перевести дані завдання (масу або об’єм) в кількість речовини (моль, кмоль, ммоль).

Якщо за умовою задачі в реакцію вступають речовини, що містять домішки, то спочатку треба визначити масу чистого речовини, а потім розрахувати його кількість; якщо в задачі мова йде про розчині, то спочатку треба обчислити масу розчиненої речовини, яке потім перевести в кількість речовини.

3. Над відповідною формулою в рівнянні записати знайдене кількість речовини, а кількості над формулами шуканих речовин позначити через х і у.

4. Знайти кількості шуканих речовин, знаючи, що кількісні відносини між речовинами відповідають коефіцієнтам перед їх формулами в рівнянні реакції.

5. Перевести знайдені кількості речовин в масу або обсяг.

Посилання на основну публікацію