Розчинність речовин

Розчинами називають однорідні суміші змінного складу, які містять два або більше речовини.
Із складових частин розчину одна речовина вважається розчинником, інші- розчиненими речовинами. Для кожної пари розчинена речовина-розчинник існує межа змішування, яка характеризує розчинність речовини. Розчини можуть бути насиченими і ненасиченими. Насиченим називається такий розчин, в якому розчиняється речовини не переходить у розчин.
Якщо вміст речовини в розчині менше розчинності цієї речовини, то такий розчин є ненасиченим.
Кількісний склад розчину може бути кількісно заданий декількома способамі.Ми розглянемо два способи вираження концентрацій: процентна (масова частка розчиненої речовини) і молярна концентрації.

Посилання на основну публікацію