Розчини

 

Розчини – гомогенна (однорідна) багатокомпонентна система, що складається з розчинника, розчинених речовин і продуктів їх взаємодії, рівномірно розподілених у вигляді молекул або іонів.

Розміри частинок в істинних розчинах – менш 10-9 м.

Концентрація – це відносна кількість розчиненої речовини в розчині.

 

Класифікація розчинів.

За агрегатним станом:

 • рідкі (наприклад, морська вода);
 • газоподібні (газові суміші) (наприклад, повітря);
 • тверді (багато сплави металів).

По концентрації розчиненої речовини:

 • концентровані;
 • розбавлені;

За розміром частинок:

 • справжні;
 • колоїдні.

По насиченості:

 • ненасичені;
 • насичені;
 • перенасичені.

За наявністю або відсутністю електролітичної дисоціації молекул:

 • розчини електролітів;
 • розчини неелектролітів.

За розмірами молекул розчиненої речовини і розчинника:

 • розчини високомолекулярних речовин;
 • розчини низькомолекулярних речовин.

За природою розчинника:

 • водні;
 • неводні;

В залежності від концентрації іонів Н+ і ОН–:

 • кислі;
 • нейтральні;
 • лужні (основні).
Посилання на основну публікацію