Розчини електролітів

 

Розчини, що проводять електричний струм, називають розчинами електролітів. Існує 2 основні причини проходження струму через провідники:

  • 1) за рахунок перенесення електронів;
  • 2) за рахунок перенесення іонів.

В основному до таких відносять метали, хімічні сполуки, які мають іонним будовою (тверді солі або розплавлене стан), водні розчини.

Щодо поведінки в розчинах прийнято ділити всі речовини на:

  • 1.речовини, які володіють іонною провідністю (електроліти);
  • 2.речовини, які не володіють іонною провідністю (неелектроліти).

 

До електролітів відносять велику кількість сполук: метали, неорганічні кислоти, основи, солі. Неелектролітами є в основному органічні сполуки (спирти, вуглеводи тощо). Електроліти мають більш низькими температурами плавлення і більш високими температурами кипіння порівняно з неелектролітами в тих же умовах.

Посилання на основну публікацію