Різниця між ступенем окислення і валентність

Дуже важливо розуміти принципову різницю між цими поняттями. Ступінь окислення – це умовний електричний заряд, яким володіє ядро ​​атома, в той час як валентність – це кількість зв’язків, які може встановити ядро ​​елемента.

Розглянемо докладніше, що таке ступінь окислення. Відповідно до сучасної теорії про будову атома, ядро ​​елемента складається з позитивно заряджених протонів і нейтронів без заряду, а навколо нього знаходяться електрони з негативним зарядом, які врівноважують заряд ядра і роблять елемент електрично нейтральним.

У разі, якщо атом встановлює зв’язок з іншим елементом, він віддає або приймає електрони, тобто виходить з стані балансу і починає володіти електричним зарядом. При цьому якщо атом віддає електрон, він стає позитивно зарядженим, а якщо бере – негативним.

Увага! У з’єднанні хлору і водню HCl водень віддає один електрон і набуває заряд +1, а хлор приймає електрон і стає негативним -1. У складних з’єднаннях, HNO3 і H2SO4, ступеня окислення будуть такими – H + 1N + 5O3 -2 і H2 + 1S + 6O4 -2.

Порівнюючи два цих визначення, можна зробити висновок, що валентність і ступінь окиснення часто збігаються: валентність водню +1 і валентність I, ступінь окислення кисню -2 і V II, але дуже важливо пам’ятати, що це правило виконується не завжди!

В органічному поєднанні вуглецю під назвою формальдегід і формулою HCOH у вуглецю ступінь окислення 0, але він має V, рівний 4. У перекису водню H2O2 у кисню ступінь окислення +1, але V залишається рівною 2. Тому не слід ототожнювати два цих поняття, так як в ряді випадків це може привести до помилки.

Посилання на основну публікацію