Рідкий стан речовини

Взаємодії між частинками речовини в рідкому стані досить сильні, щоб перешкоджати безладного переміщенню частинок, але все ж недостатні для припинення їх переміщення один щодо одного. Тому, подібно твердому тілу, рідина володіє певною структурою. За структурою рідкий стан є проміжним між твердим станом зі строго визначеною періодичною структурою у всьому кристалі і газом, в якому будь-яка структура повністю відсутня. Для рідини характерна наявність певного обсягу і відсутність певної форми.

Перша обставина зближує рідини з твердими тілами, друге – з газами. У рідини поблизу температури замерзання впорядкованість внутрішньої структури стає більш чітко вираженою, навпаки, у міру наближення до температури кипіння посилюється безлад у взаємному розташуванні часток.

Структура і фізичні властивості рідин залежать від хімічної індивідуальності утворюють її частинок і від характеру та інтенсивності сил, що діють між ними. Для полярних молекул велику роль відіграють орієнтаційні взаємодії та водневі зв’язки. У неполярних – дисперсійні взаємодії.

Розглянемо деякі властивості рідин. Вони мають певну форму і об’єм, щільність рідини набагато більше, ніж щільність газу. У загальному випадку щільність рідини подібна щільності твердих тіл. Стисливість рідини дуже невелика, оскільки між частинками рідини залишається дуже мало вільного простору.

Крім цих властивостей, рідин ще притаманні плинність і в’язкість, поверхневий натяг і дифузія.

Посилання на основну публікацію