Реакції іонного обміну

Що ж таке реакції обміну взагалі? З курсу хімії ви знаєте, що це реакції між двома складними речовинами, які обмінюються своїми елементами.

На попередньому уроці ми розглядали, що таке електроліти, які вони бувають. У цій статті розглянемо реакції електролітів.

Реакції, що протікають між електролітами у водних розчинах і без змін ступеня окислення продуктів, називаються реакціями іонного обміну.

Вони бувають оборотними і необоротними.

Умовами незворотності реакції, тобто їх протікання до кінця є:

  • утворення осаду
  • утворення води
  • виділення осаду

Розглянемо приклади кожного випадку:

2AgNO3 + CaCl2 → Ca (NO3) 2 + 2AgCl ↓
NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
K2CO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2 ↑

Оборотні реакції іонного обміну протікають в двох напрямках. Наприклад:

CuCl2 + Na2SO4 ↔ CuSO4 + 2NaCl

Реакція є оборотною, якщо серед вихідних речовин є слабкий електроліт.

Рівняння реакції іонного обміну можна складати в різних формах:

  • Молекулярна: KOH + HCl → KCl + H2O
  • Іонна (повна): K + + OH- + H + + Cl- → K + + Cl- + H2O
  • Іонна (скороч.): H + + OH- → H2O

Запам’ятайте наступні правила:

  • У повному і скороченому іонних рівняннях у вигляді іонів пишуть молекули сильних кислот, лугів і розчинних солей. У вигляді молекул залишають воду, оксиди, гази і нерозчинні речовини і слабкі електроліти.
  • В оборотних реакціях іонного обміну не буває скороченою іонної форми рівняння.
Посилання на основну публікацію