Природа реагуючих речовин

 Під впливом природи реагуючих речовин реакції протікають по-різному. Розглянемо 2 приклади:

 

4HI + O2 = 2 H2O + 2I2

і

4HCI + O2 = 2H2O + 2Cl2.

 

Обидві реакції окисно-відновні та при кімнатній температурі йдуть дуже повільно. Але йод в молекулі йодоводородной кислоти більш зручний донор елект ронов, так як його зовнішня оболонка знаходиться значно далі від ядра, ніж атома хлору в молекулі HCl. Тому швидкості реакцій будуть різні.

Кількісно залежність між швидкістю хімічної реакції і молярними концентраціями будуть описуватися законом діючих мас:

Швидкість хімічної реакції при постійній температурі пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин.

 

aA + bB +… → cC + dD +….

 

Згідно з законом, швидкість хімічної реакції може бути представлена в наступному вигляді:

 

v= k[A]a[B]vB,

 

де k – коефіцієнт, що не залежить від концентрації, називається константою швидкості реакції,

vA і vB – постійні числа – показники порядку швидкості реакції по реагенту А і В.

Сума vA + vB = v називається загальним (спільним) порядком реакції.

Посилання на основну публікацію