Повідомлення на тему “Хімія”

Наука минулого

Хімія – наука про речовини, їх з’єднаннях і можливі реакції, що прийшла до нас з античного світу. У ті далекі часи наука іменувалася алхімією і прирівнювалася до мистецтва. Це тривало до XVI-XVII століть. Саме з того періоду хімія отримала потужний поштовх у розвитку, який триває і донині.

Алхімія

Свій початок наука бере з глибокої давнини. Перші згадки про неї датуються II-IV століттям нашої ери. В цей період часу найбільш широко алхімія розвивалася в Римі і Єгипті, але після занепаду в Римській імперії “пальму першості” в цьому ремеслі взяли арабські мудреці, які в свою чергу зробило не вимірний внесок в подальший розвиток науки. Була закладена теорія про виникнення і склад металів, пояснені всі їх основні властивості, введені уявлення про філософський камінь (за допомогою якого можна було перетворювати метал в золото і зцілювати всі хвороби), виявлено “принцип твердості” металів.

Після завоювання турками частині Європи алхімія (як арабська, так і європейська) отримала родючий грунт для бурхливого розвитку. Було створено безліч книг і трактатів про вивченні і властивості різних елементів, закладено початок експериментальної алхімії, виготовлений чорний порох. Але незабаром християнська церква заборонила вивчення і застосування алхімії, пов’язавши це з діяльністю відьом. З цього моменту можна спостерігати значний спад у розвитку науки.

Цікавий факт: довгий час алхімія не розглядалася як окрема наука, Вона представляла собою особливий напрямок ритуального мистецтва.

Хімія як наука

Розвиток хімії прийнято вважати з початку шістнадцятого століття, з моменту появи буржуазного суспільства. З розумінням загальної картини світу багато вчених стали замислюватися про його складових. Прогрес хімії почався з пояснення Робертом Бойльом різниці хімічних елементів і їх будови. Неоціненний внесок також вніс Ван Гельмонт своїм відкриттям вуглекислого газу.

Хімія – наука, тісно пов’язана з біологією і фізикою. Вона продовжує свій розвиток. Практично щороку виявляються нові елементи, їх властивості та вплив на живий організм.

Факт: в першому примірнику періодичної таблиці Д. Менделєєва знаходилося 66 елементів, розташованих по зростанню атомної маси.

Посилання на основну публікацію