Повідомлення на тему “Полімери”

Високомолекулярні сполуки – це і є полімери. Вони представлені елементами з підвищеною молекулярною масою. Там атоми формують не тільки лінійні ланцюги, розгалужені, а й особливі тривимірні структури. Ось такі ВМС включають в себе велику кількість органічних формувань. За такі сполуки прийнято вважати білки, крохмаль, целюлозу, а також каучук і нуклеїнові кислоти. Ці полімери можна отримати під час полімеризації, хімічних перетворень і поліконденсації найпростіших сполук елементів, сформованих за допомогою природи.

ВМС поділяються за будовою на розгалужені і просторові конструкції. За допомогою променів сонця, радіації, процесу вулканізації лінійні і розгалужені ланцюги з’явилася можливість перетворити в тривимірні.

Як стало відомо, найменші частки целюлози по всій довжині молекул контактують один з одним, цей процес гарантує надійність целюлозних волокон. Однак розгалужені молекули крохмалю здатні взаємодіяти тільки певними ділянками, це не дозволяє формувати міцні волокна. Лише синтетичні полімери, у яких лінійні молекули розтягнулися вздовж осі розтягнення, створюють високоміцні волокна. Тривимірні структури здатні лише на короткий проміжок часу змінювати свою форму під час розтягування якщо присутній рідкісна сітка (як гума). А густа просторова сітка дозволяє тривимірним структурам ставати щільними або ж крихкими, це залежить від її устрою.

Високомолекулярні сполуки поділяють на кілька груп: гомоцепні (однакові атоми є основою ланцюга), гетероцепні (ланцюг складається з різних елементів) Ці групи також поділяються на класи відповідно до критеріїв науки.

Однак полімерні матеріали поділяються на три основні групи: каучуки, пластичні маси, хімічні волокна. Ці елементи часто використовуються для задоволення різноманітних потреб у багатьох промислових сферах, медицині, культурі та багато іншого.

Посилання на основну публікацію