1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Хімія
  3. Поняття про механізм хімічної реакції

Поняття про механізм хімічної реакції

Урок, присвячений розгляду механізмів реакцій в органічній хімії, вчитель починає з повторення питання про типи реакцій і реакційних частинок. Учні згадують поняття реакцій заміщення, приєднання, елімінування, класифікують реакційні частинки на радикальні, нуклеофільниє і електрофільні. У будь-якої хімічної реакції відбувається розрив одних хімічних зв’язків і утворення інших. Зв’язок у вихідному з’єднанні (субстраті) може розриватися під дією:

– Реагенту;

– Температури;

– Електромагнітного випромінювання.

Залежно від того, які реакційні частинки беруть участь в процесі і що відбувається з субстратом, розрізняють кілька основних механізмів реакцій в органічній хімії, вони перераховані в підручнику. Строго кажучи, під механізмом розуміють послідовність окремих стадій протікання реакції із зазначенням проміжних частинок, що утворюються на кожній з цих стадій. При вивченні окремих класів речовин деякі з названих механізмів будуть розглянуті докладно. На даному уроці вчителю Досить пояснити, що реакції радикального заміщення або приєднання відбуваються під дією вільних радикалів, нуклеофільниє реакції – за участю нуклеофільних реагентів, а електрофільні припускають початкову атаку субстрату електрофілом.

Для закріплення матеріалу рекомендується відпрацьовувати нові поняття з використанням рівнянь реакцій, написаних учителем.

ПОДІЛИТИСЯ: