Поняття і закони, що використовуються при вирішенні завдань

Для вирішення розрахункових завдань необхідне знання основних фізичних характеристик речовин (маса, об’єм, щільність) і параметрів стану реагує системи (температура, тиск, концентрація речовин), а також одиниць виміру цих величин.

Виконання розрахунків грунтується на розумінні та вмінні використовувати взаємозв’язки між фізичними характеристиками і параметрами стану, які відображені в основних законах хімії:

закон сталості складу
закон збереження маси і енергії
закон Авогадро і т.д.
Для успішного вирішення завдань необхідно також володіння навичками математичних операцій: вміння складати і розв’язувати рівняння, нерівності, проводити дії з числами і т.п.

Посилання на основну публікацію