Побудова структури по систематичній назві

Зображення структури по систематичному назвою представляється зазвичай більш легким завданням. Спочатку записують родо- початкову структуру – відкриту ланцюг або цикл, потім нумерують атоми вуглецю і розставляють заступники. На закінчення дописують атоми водню з умовою, щоб кожен атом вуглецю виявився чотирьохвалентним.

Як приклад наводиться побудова структур лікарського засобу ПАСК (скорочення від пара-аміносаліцилової кислоти, систематичне назва – 4-аміно-2-гідроксибензойна кислота) і лимонної (2-гідроксіпропан-1,2,3-трикарбонових) кислоти.

Слід зауважити, що в систематичному назві лимонної кислоти як родоначальної структури обраний пропан, а не більш довгий ланцюг – пентан, так як в пятиуглеродного ланцюг неможливо включити атоми вуглецю всіх карбоксильних груп.

Викладені в цій главі правила повинні служити постійним керівництвом при подальшому вивченні номенклатури конкретних класів органічних сполук та їх окремих представників.

Посилання на основну публікацію