Побічна підгрупа VI групи

Ванадій V, ніобій Nb, тантал Та- елементи побічної підгрупи V групи- належать до числа d-еле-ментів, так як у них в процесі завершення d-оболонка предвнешнего шару. Розподіл електронів по енергетичним рівням атомів цих елементів наведено в табл.26, фізичні властивості танталу і ванадія- в табл. 27.

Ці елементи мають бівалентних електронів, розташованих на зовнішньому і пред зовнішньому шарі. Структура зовнішнього електронного шару цих елементів говорить про те, що в окисно-відновних реакціях вони проявляють відновні властивості. Проте для них можлива найвищий рівень окислення +5.

Посилання на основну публікацію