Пірідіннуклеотидні коферменти

Всі дегідрогенази потребують коферментів для перенесення відновлювальних еквівалентів (див. С. 108). Найбільш широко поширені коферменти дінуклеотідних типу (див. С. 86), в якому два нуклеозид-5′-монофосфату з’єднані фосфоангідрідной зв’язком. ЛДГ і багато інших дегідрогенази потребують никотинамидадениндинуклеотида, скорочено НАД + (NAD +) (1). Обидві нуклеотидних групи НАД + побудовані з 5′-АМФ і нуклеотиду, містить в якості підстави амід нікотинової кислоти (див. С. 354). Структурно (але не функціонально) схожим коферментом є НАДФ + (NADP +), в якому 2′-ОН-групи рибози аденина додатково пов’язані з фосфатом. Незважаючи на близьке структурний спорідненість НАД + і НАДФ + здійснюють різні функції в обміні речовин (див. С. 114).
В окисно-відновних реакціях пірідіннуклеотідного кофермент бере участь тільки нікотинамідні кільце (2). Нікотинамід є амідом піридин-3-карбонової (нікотинової) кислоти. У окисленої формі кільце має ароматичний характер і несе позитивний заряд. З цієї причини кофермент в окисленні стані позначають як НАД +. При окисленні лактату дегидрогеназа отщепляет від субстрату (AH2) два атоми водню [т. е. два електрони і два протона (2, середина)]. Однак на НАД + переноситься тільки гідрид-іон (H-, два електрона і один протон). Акцептором гідрид-іона є атом вуглецю в пара-положенні до атома азоту кільця НАД +. У цьому місці утворюється аліфатична СН2-група, перебудовуються подвійні зв’язки кільця і ​​зникає позитивний заряд (2, внизу). При окисленні або відновленні нікотинамідні кільця змінюються також спектральні характеристики коферменту. Тому за реакцією можна легко стежити фотометрически (див. С. 106).
Другий протон вивільняється в середу і, отже, правильне найменування відновленої форми коферменту NADH + H +, а не NADH2.

Посилання на основну публікацію