Підгрупа вуглецю

 

В IV групі (підгрупі вуглецю) стоять такі хімічні елементи:

  • вуглець (С),
  • кремній (Si),
  • германій (Ge),
  • олово (Sn),
  • свинець (Pb).

У групі зверху вниз збільшується порядковий номер атомів, а відповідно, зростає число оболонок – атомний радіус. Неметалічні властивості (окислювальні) слабшають, а металеві (відновні) – посилюються (вуглець і кремній – неметали, а свинець, олово, германій – метали).

Ступінь окислення може бути різною: -4, 0, +2, +4.

Вищі оксиди підгрупи вуглецю (СО2, ЅіО2) мають кислотний характер, оксиди інших елементів підгрупи – амфотерны (GeО2, ЅпО2, PbО2), внаслідок чого вони можуть реагувати з кислотними і основними сполуками.

Кислоти (Н2ЭлО3), утворені цими елементами слабкі.

Водневі сполуки: СН4; SiH4, GeH4. SnH4, PbH4.

Вуглець і кремній – це неметали, на зовнішньому енергетичному рівні знаходяться 4 неспарених електрона. У кремнію радіус більше, тому відновна здатність у нього вище. Вуглець — відновник:

Вуглець-відновник

Посилання на основну публікацію