Підгрупа кисню

 

У шостій групі (підгрупі кисню) стоять такі елементи, як кисень, сірка, селен, телур і полоній, який відноситься до класу радіоактивних металів.

Всі елементи цієї групи мають однакову електронну конфігурацію зовнішнього валентного шару типу ns2np4, що показує окислювальну здатність цих елементів. Окислювальна здатність в групі послаблюється, а відновна – збільшується (кисень є сильним окислювачем, сірка і селен можуть проявляти і відновні властивості, а полоній взагалі є металом).

Для всіх елементів характерна ступінь окислення -2. Дані хімічні елементи можуть утворювати сполуки зі ступенем окислення +4 і +6, крім кисню, що пов’язано з наявністю вільної d-орбіталі.

 

Поширення оксигену у природі.

 

Кисень широко поширений в земній корі, у повітрі, у водних запасах. Сірка зустрічається в покладах руд і самородної сірки, також вона входить до складу сірчаного колчедану (FeS2), галеніту і до складу сульфатний руд – гіпсу і бариту.

Посилання на основну публікацію