1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Хімія

Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Хімічні властивості вуглецю - хімія

0 коментарів

При нормальних умовах вуглець існує, як правило, у вигляді атомних кристалів (алмаз, графіт), тому хімічна активність вуглецю - невисока.

1. Вуглець проявляє властивості окислювача (з елементами, які розташовані нижче і...

Якісні реакції вуглецю

0 коментарів

Якісна реакція на карбонат-іони CO32- - взаємодія солей-карбонатів з сильними кислотами. Сильніші кислоти витісняють вугільну кислоту з солей. При цьому виділяється безбарвний газ, який не підтримує горіння - вуглекислий газ.

...

Фізичні властивості вуглецю

0 коментарів

Вуглець в природі існує у вигляді декількох аллотропних модифікацій: алмаз, графіт, карбін, фулерен.

Алмаз - це модифікація вуглецю з атомною кристалічною решіткою. Алмаз - найтвердіша мінеральне кристалічна речовина, прозоре, погано...

Бінарні сполуки алюмінію

0 коментарів

Сульфід алюмінію під дією азотної кислоти окислюється до сульфату:

Al2 S3 + 8HNO3 → Al2 (SO4) 3 + 8NO2 + 4H2O

або до сірчаної кислоти (під дією гарячої концентрованої кислоти):

...

Алюмінати - хімія

0 коментарів

Солі, в яких алюміній є кислотним залишком (алюмінати) - утворюються з оксиду алюмінію при сплаву з лугами та основними оксидами:

Al2O3 + Na2O → 2NaAlO2

Для розуміння властивостей алюмінатів їх...

Гідроліз солей алюмінію

0 коментарів

Розчинні солі алюмінію і сильних кислот гідролізуються по катіону. Гідроліз протікає східчасто і оборотно, тобто ледь ледь:

I ступінь: Al3 + + H2O = AlOH2 + + H +

II...

Солі алюмінію

0 коментарів
Нітрат і сульфат алюмінію

Нітрат алюмінію при нагріванні розкладається на оксид алюмінію, оксид азоту (IV) і кисень:

4Al (NO3) 3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

Сульфат алюмінію при сильному...

Хімічні властивості гідроксиду алюмінію

0 коментарів

1. Гідроксид алюмінію реагує з розчинними кислотами. При цьому утворюються середні або кислі солі, в залежності від співвідношення реагентів та типу солі.

Наприклад, гідроксид алюмінію взаємодіє з азотною кислотою з...

Способи отримання гідроксиду алюмінію

0 коментарів

1. Гідроксид алюмінію можна отримати дією розчину аміаку на солі алюмінію.

Наприклад, хлорид алюмінію реагує з водним розчином аміаку з утворенням гідроксиду алюмінію і хлориду амонію:

AlCl3 + 3NH3 +...

Хімічні властивості оксиду алюмінію

0 коментарів

Оксид алюмінію - типовий амфотерний оксид. Взаємодіє з кислотними та основними оксидами, кислотами, лугами.

1. При взаємодії оксиду алюмінію з основними оксидами утворюються солі-алюмінати.

Наприклад, оксид алюмінію взаємодіє з оксидом...