Отримання вугільної кислоти

 Вугільна кислота (h 2 co 3) – дуже слабка кислота, ступінь окислення вуглецю – +4.

 

Отримання вугільної кислоти.

 

При розчиненні вуглекислого газу утворюється вугільна кислота, причому в розчині присутній рівновагу:

 

H2O + CO2 ⇄ H 2 CO 3 ⇄ H+ + HCO3- ⇄ 2H+ + CO32-,

 

В природі не зустрічається, дуже нестійка і легко розпадається.

Вугільна кислота двухосновная і утворює 2 типи солей: кислі (гідрокарбонати) і середні (карбонати).

Якісна реакція на присутність h 2 co 3: вплив сильних кислот на солі h 2 co 3, в результаті чого випаровується СО2:

 

СО32- + 2Н+ ⇄ Н2СО3 ⇄ Н2О + СО2↑,

HCO3- +H+ ⇄ H 2 CO 3 ⇄ H2O + CO2↑,

 

При пропущенні вуглекислого газу через вапняну воду випадає білий осад:

 

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 ↓+ Н2О,

 

Тільки карбонати лужних металів і амонію, а також гідрокарбонати, розчинні у воді.

Якщо через випав осад пропустити вуглекислий газ, то з нерозчинного карбонату утворюється розчинна гідрокарбонат:

 

СаСО3 + Н2О + СО2 = Са(НСО3)2,

 

Гідрокарбонати розкладаються при температурі на СО32-, Н2О і газ:

 

2KHCO3 = K2CO3 + H2O + CO2↑,

 

Карбонати (крім лужних металів) при темпеатуре розпадаються:

 

MgCO3 = MgO + CO2↑,

 

Основне значення з усіх солей має сода, з якої отримують різні кристалогідрати: Na2CO3·10H2O (найбільш стійкий, називається кристалічної содою), Na2CO3·7H2O, Na2CO3·H2O.

Посилання на основну публікацію