Отримання водню

Водень широко розповсюджений елемент. Завдяки своїй унікальності він може виступати в якості окислювача і в якості відновника. Існує кілька методів отримання водню.

 Промисловий метод отримання водню.

 1. Електроліз водних розчинів солей (кухонна сіль Nасl).

 2. Пропускання парів води над розпеченим коксом (Т = 1000 °С):

 Н2О + с = Н2 ↑+ Co,

 Реакція оборотна!

 Суміш (Н2, СО і Н2О) називаються водяним газом.

 А на 2-ої стадії водяний газ пропускають над оксидом заліза (III) і при температурі близько 450°З:

 СО + Н2О = СО2 + Н2↑,

 Часто цю реакцію називають реакцією зсуву.

 3. Отримання з природного газу. Основа – конверсія метану (основний компонент природного газу, СН4) з водяною парою. У підсумку виходить оборотна суміш, яка синтез-газом називається. Умови протікання процесу: нікелевий каталізатор і 1000°С:

 

СН4 + Н2О = СО2 + 3Н2↑,

 

Цю реакцію часто використовують для одержання водню для реакції Габера (синтез аміаку).

 4. Крекінг нафтових продуктів.

 Лабораторний метод отримання водню.

 1. Під дією розбавлених кислот на метали, які стоять у ряді напруги лівіше водню.

 

Дт + Нсl = ZnCl2 + Н2↑,

 

2. Електроліз розчинів кислот, лугів на катоді виділяється водень.

 

3. Дія лугів на цинк або алюміній:

 

2Al + 2NaOH + 6н 2 о = 2Na[аl(он)4] + 3Н2↑

 

4. Гідроліз гідридів:

 

Нєє + Н2О = Nаон + Н2↑,

 

5. Реакція кальцію з водою:

 

Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + Н2↑.

Посилання на основну публікацію