Отримання солей

На підставі вивчених властивостей основних класів неорганічних речовин можна вивести 10 способів отримання солей.
1. Взаємодією металу з неметалом:
2Na + Cl2 = 2NaCl
Таким способом можуть бути отримані тільки солі безкисневих кислот. Це не іонна реакція.
2. Взаємодією металу з кислотою:
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2
Fe + 2H + + SO24- = Fe2 + + SO24- + H2 ↑
Fe + 2H + = Fe2 + + H2
3. Взаємодією металу з сіллю:
Сu + 2AgNO3 = Cu (NO3) 2 + 2Ag ↓
Сu + 2Ag + + 2NO3- = Cu2 + 2NO3- + 2Ag ↓
Сu + 2Ag + = Cu2 + + 2Ag
4. Взаємодією основного оксиду з кислотою:
СuО + H2SO4 = CuSO4 + H2O
CuO + 2H + + SO24- = Cu2 + + SO24- + H2O
СuО + 2Н + = Cu2 + + H2O
5. Взаємодією основного оксиду з ангідридом кислоти:
3CaO + P2O5 = Ca3 (PO4) 2
Реакція не іонного характеру.
6. Взаємодією кислотного оксиду з основою:
СО2 + Сa (OH) 2 = CaCO3 + H2O
CO2 + Ca2 + + 2OH- = CaCO3 + H2O
7, Взаємодія кислот з основою (нейтралізація):
HNO3 + KOH = KNO3 + H2O
H + + NO3- + K + + OH- = K + + NO3- + H2O
H + + OH- = H2O

8. Взаємодією підстави з сіллю:
3NaOH + FeCl3 = Fe (OH) 3 + 3NaCl
3Na + + 3ОН- + Fe3 + + 3Cl- = Fe (OH) 3 ↓ + 3Na- + 3Cl-
Fe3 + + 3ОН- = Fe (OH) 3 ↓
9. Взаємодією кислоти з сіллю:
H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2
2H + + SO24- + 2Na + + CO23- = 2Na + + SO24- + H2O + CO2
2H + + CO23- = H2O + CO2
10. Взаємодією солі з сіллю:
Ba (NO3) 2 + FeSO4 = Fe (NO3) 2 + BaSO4
Ba2 + + 2NO3- + Fe2 + + SO24- = Fe2 + + 2NO3- + BaSO4 ↓
Ba2 + + SO24- = BaSO4 ↓

■ 124. Наведіть всі відомі вам способи отримання сульфату барію (всі рівняння записуйте в молекулярній і іонної формах).
125. Наведіть всі можливі загальні способи отримання хлориду цинку.
126. Змішані 40 г окису міді і 200 мл 2 н. розчину сірчаної кислоти. Яка кількість сульфату міді при цьому утворюється?
127. Скільки карбонату кальцію вийде при реакції 2,8 л СO2 з 200 г 5% розчину Са (ОН) 2?
128. Змішані 300 г 10% розчину сірчаної кислоти і 500 мл 1,5 н. розчину карбонату натрію. Який обсяг двоокису вуглецю при цьому виділиться?
129. На 80 г цинку, що містить 10% домішок, діють 200 мл 20% соляної кислоти. Скільки хлориду цинку утворюється в результаті реакції? (Див. Відповідь)

Посилання на основну публікацію