Отримання сірки

З самородних руд
При нагріванні піриту без доступу повітря
FeS2 = FeS + S.

Окисленням сірководню при нестачі кисню
2H2S + O2 = 2S + 2H2O.

З відхідних газів металургійних і коксових печей, при нагріванні в присутності каталізатора
H2S + SO2 = 2H2O + 3S.

Посилання на основну публікацію