Отримання алюмінію

Металевий алюміній отримують електролізом глинозему Al2O3 в розплавленому кріоліті Na2AlF6 при 960-970 ° С.

Процес електролізу проводять в апаратах, катодом в яких є подина ванни, а анодом – попередньо обпалені вугільні блоки або самообжігающіеся електроди, занурені в розплавлений електроліт.

Електроліз Al2O3 можна представити наступною схемою:

в розплаві оксид алюмінію дисоціює:

Al2O3 = Al3 + + AlO33-,

на катоді відновлюються іони Al3 +:

Al3 + +3 Al0,

на аноді окислюються іони AlO33-:

4AlO33- – 12 2Al2O3 + 3O2.

Сумарне рівняння процесу:

2Al2O3 4Al + 3O2.

Рідкий алюміній збирається на дні електролізера.

Алюміній високої чистоти (не більше 0,05% домішок) отримують електролітичним рафінуванням чорнового алюмінію. Для отримання алюмінію особливої ​​чистоти (не більше 0,001% домішок) застосовують зонну плавку або хімічну транспортну реакцію:

2Al (ж) + AlF3 (г) = 3AlF (г).

Посилання на основну публікацію